Coaching

Kognitiv Beteende Terapi samt Acceptans -och Engagemangs Coaching, innefattar värderingar, acceptans mm, det här påverkar vårt handlande i olika situationer och samspel mellan individ och omgivning i medveten närvaro.


Coaching KBT & ACT/ Stress
60minuter 750:-

För DIG som vill fortsätta utvecklas, må bra, fungera och som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar.
Passar dig som har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre.

 

Boka: kroppenshalsahr@gmail.com
alt. 0706091608

Coaching handlar om att hjälpa människor att utveckla sig själva. Det är en professionell samtalsmetodik som hjälper dig att tydliggöra och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat.
Det handlar också om att ge dig nya insikter och öka din motivation.

Detta görs genom öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande, feedback och handlingsfokuserat lärande.
Coaching är inte terapi eller rådgivning utan handlar om att hjälpa dig att ta reda på vart du vill, hur du ska komma dit och hur du ska hantera eventuella hinder som kan uppstå längs vägen.

För DIG som vill fortsätta utvecklas, må bra, fungera och som vill få ut ännu mer av livet och förverkliga dina drömmar.
Passar dig som har ett problem du vill komma till rätta med eller om du helt enkelt bara vill göra bra ännu bättre.

Kognetiv Beteende Terapi samt Acceptans -och Engagemangs Coaching, innefattar värderingar, acceptans mm, det här påverkar vårt handlande i olika situationer och samspel mellan individ och omgivning i medveten närvaro.

Mina byggstenar för samtal är nuläge, önskat läge, tanke, självkänsla, handling, mål och känslor. 
Vi börjar med ett första samtal då vi tittar närmare på din situation och vad du vill ha hjälp med. Utifrån det tittar vi på hur ett kommande samarbete skulle kunna utformas.


Låter det intressant - Var befinner DU dig?!